E-konsultasjon kan bestille på helsenorge.no for de av legene som tilbyr dette. E-konsultasjon er egnet for enkle spørsmål som ikke krever fysisk undersøkelse. Om du har spørsmål som krever samtale er det bedre å velge videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon.