De fleste legetimer gjennomføres slik og dette er den beste måten å få avklart ditt medisinske problem. Om du har symptomer på luftveisinfeksjon ber vi om at du ikke møter til fysisk time uten at det er avtalt særskilt med oss. Ta kontakt på telefon om du er i tvil!