Else Skille Carlsen
Autorisert helsesekretær

Kristin Hole
Autorisert helsesekretær

Lisbeth Meek
Autorisert helsesekretær

Live Overvik
Medisinsk sekretær

Ann Kristin Aagård
Autorisert helsesekretær

Line Bergvin Grønning
Autorisert helsesekretær