Video- og telefonkonsultasjon er godt egnet for problemstillinger hvor det ikke er nødvendig med fysisk undersøkelse. Det er også egnet for å avklare hvordan vi best kan hjelpe deg om du har symptomer på luftveisinfeksjon.